ภูดอย

  • processed-product-3
  • processed-product-1
  • processed-product-2
  • processed-product-0

แบรนด์ “ภูดอย” จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลมัลเบอรี่ และชาใบหม่อนเพื่อสุขภาพ

ที่อยู่ : 618 ม.11 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 089-9227886 , 084-8947886
ติดต่อ เมธาพร  ทองสีดำ (ปรางค์) เจ้าของกิจการ
Website : http://www.phu-doi.com

You may also like...