รับทำเว็บไซต์

น่านมาร์เก็ต รับทำเว็บไซต์ หน่วยงาน/ร้านค้าต่างๆ

อัตราค่าทำเว็บไซต์

  1. http://www.xxx.com            จำนวน  1  หน้า                  ราคา  4,000 บาท
  2. http://www.xxx.com            จำนวน  1-5  หน้า              ราคา  7,000 บาท*
  3. http://www.xxx.com            จำนวน  6 หน้า ขึ้นไป        ราคา  ตามตกลง
  • ฟรีค่าโฮสต์และโดเมนเนม
  • ฟรีอัพเดทข้อมูลไม่จำกัด
  • ฟรีค่าดูแลเว็บเพจ เว็บไซต์ตลอดปี
  • ปีที่ 2 เป็นต้นไป 2,500 บาท/ปี (ค่าดูแล+โฮสต์+โดเมน)

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ

+ เว็บไซต์หน่วยงานราชการ +


+ เว็บไซต์ธุรกิจ +

 

ติดต่อเรา
โทรศัพท์ 084-9850929